Efternamnet Ghebreselasie


Snabbfakta om Ghebreselasie


Ghebreselasie på rövarspråket: Goghohebobroresoselolasosie
Ghebreselasie baklänges blir: Eisaleserbehg

Hur många har Ghebreselasie som efternamn?

13 har Ghebreselasie som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhebreselasieObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest