Efternamnet Ghebresilasie


Snabbfakta om Ghebresilasie


Ghebresilasie på rövarspråket: Goghohebobroresosilolasosie
Ghebresilasie baklänges blir: Eisaliserbehg

Hur många har Ghebresilasie som efternamn?

16 har Ghebresilasie som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhebresilasieObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest