Efternamnet Ghebresilassie


Snabbfakta om Ghebresilassie


Ghebresilassie på rövarspråket: Goghohebobroresosilolasossie
Ghebresilassie baklänges blir: Eissaliserbehg

Hur många har Ghebresilassie som efternamn?

10 har Ghebresilassie som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhebresilassieObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest