Efternamnet Ghebreslase


Snabbfakta om Ghebreslase


Ghebreslase på rövarspråket: Goghohebobroresoslolasose
Ghebreslase baklänges blir: Esalserbehg

Hur många har Ghebreslase som efternamn?

12 har Ghebreslase som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhebreslaseObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest