Efternamnet Ghebreslasie


Snabbfakta om Ghebreslasie


Ghebreslasie på rövarspråket: Goghohebobroresoslolasosie
Ghebreslasie baklänges blir: Eisalserbehg

Hur många har Ghebreslasie som efternamn?

33 har Ghebreslasie som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhebreslasieObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest