Efternamnet Ghebru


Snabbfakta om Ghebru


Ghebru på rövarspråket: Goghohebobroru
Ghebru baklänges blir: Urbehg

Hur många har Ghebru som efternamn?

76 har Ghebru som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet Ghebru



Obs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest