Efternamnet Ghiasi


Snabbfakta om Ghiasi


Ghiasi på rövarspråket: Goghohiasosi
Ghiasi baklänges blir: Isaihg

Hur många har Ghiasi som efternamn?

33 har Ghiasi som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhiasiObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest