Efternamnet Ghide


Snabbfakta om Ghide


Ghide på rövarspråket: Goghohidode
Ghide baklänges blir: Edihg

Hur många har Ghide som efternamn?

64 har Ghide som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhideObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest