Efternamnet Ghidei


Snabbfakta om Ghidei


Ghidei på rövarspråket: Goghohidodei
Ghidei baklänges blir: Iedihg

Hur många har Ghidei som efternamn?

13 har Ghidei som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhideiObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest