Efternamnet Ghile


Snabbfakta om Ghile


Ghile på rövarspråket: Goghohilole
Ghile baklänges blir: Elihg

Hur många har Ghile som efternamn?

13 har Ghile som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhileObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest