Efternamnet Ghimire


Snabbfakta om Ghimire


Ghimire på rövarspråket: Goghohimomirore
Ghimire baklänges blir: Erimihg

Hur många har Ghimire som efternamn?

14 har Ghimire som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhimireObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest