Efternamnet Ghirmai


Snabbfakta om Ghirmai


Ghirmai på rövarspråket: Goghohirormomai
Ghirmai baklänges blir: Iamrihg

Hur många har Ghirmai som efternamn?

52 har Ghirmai som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhirmaiObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest