Efternamnet Ghisler


Snabbfakta om Ghisler


Ghisler på rövarspråket: Goghohisosloleror
Ghisler baklänges blir: Relsihg

Hur många har Ghisler som efternamn?

Färre än 10 st har ... som efternamn

Så ser trenden ut för efternamnet GhislerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest