Efternamnet Ghneem


Snabbfakta om Ghneem


Ghneem på rövarspråket: Goghohnoneemom
Ghneem baklänges blir: Meenhg

Hur många har Ghneem som efternamn?

12 har Ghneem som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhneemObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest