Efternamnet Ghnem


Snabbfakta om Ghnem


Ghnem på rövarspråket: Goghohnonemom
Ghnem baklänges blir: Menhg

Hur många har Ghnem som efternamn?

10 har Ghnem som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhnemObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest