Efternamnet Ghnim


Snabbfakta om Ghnim


Ghnim på rövarspråket: Goghohnonimom
Ghnim baklänges blir: Minhg

Hur många har Ghnim som efternamn?

19 har Ghnim som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhnimObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest