Efternamnet Ghoneim


Snabbfakta om Ghoneim


Ghoneim på rövarspråket: Goghohononeimom
Ghoneim baklänges blir: Mienohg

Hur många har Ghoneim som efternamn?

63 har Ghoneim som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhoneimObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest