Efternamnet Ghorab


Snabbfakta om Ghorab


Ghorab på rövarspråket: Goghohororabob
Ghorab baklänges blir: Barohg

Hur många har Ghorab som efternamn?

26 har Ghorab som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhorabObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest