Efternamnet Ghozlan


Snabbfakta om Ghozlan


Ghozlan på rövarspråket: Goghohozozlolanon
Ghozlan baklänges blir: Nalzohg

Hur många har Ghozlan som efternamn?

35 har Ghozlan som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhozlanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest