Efternamnet Ghrab


Snabbfakta om Ghrab


Ghrab på rövarspråket: Goghohrorabob
Ghrab baklänges blir: Barhg

Hur många har Ghrab som efternamn?

13 har Ghrab som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhrabObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest