Efternamnet Ghuneim


Snabbfakta om Ghuneim


Ghuneim på rövarspråket: Goghohunoneimom
Ghuneim baklänges blir: Mienuhg

Hur många har Ghuneim som efternamn?

38 har Ghuneim som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GhuneimObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest