Efternamnet Gibrand


Snabbfakta om Gibrand


Gibrand på rövarspråket: Gogibobroranondod
Gibrand baklänges blir: Dnarbig

Hur många har Gibrand som efternamn?

49 har Gibrand som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GibrandObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest