Efternamnet Gidhammar


Snabbfakta om Gidhammar


Gidhammar på rövarspråket: Gogidodhohamommaror
Gidhammar baklänges blir: Rammahdig

Hur många har Gidhammar som efternamn?

19 har Gidhammar som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GidhammarObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest