Efternamnet Gidlund


Snabbfakta om Gidlund


Gidlund på rövarspråket: Gogidodlolunondod
Gidlund baklänges blir: Dnuldig

Gidlund är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2014 bars av 1072 personer bosatta i Sverige.

Källa: Wikipedia

Hur många har Gidlund som efternamn?

1 082 har Gidlund som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GidlundObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest