Efternamnet Gierer


Snabbfakta om Gierer


Gierer på rövarspråket: Gogieroreror
Gierer baklänges blir: Rereig

Hur många har Gierer som efternamn?

12 har Gierer som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GiererObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest