Efternamnet Gigel


Snabbfakta om Gigel


Gigel på rövarspråket: Gogigogelol
Gigel baklänges blir: Legig

Hur många har Gigel som efternamn?

12 har Gigel som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GigelObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest