Efternamnet Gilanizadeh


Snabbfakta om Gilanizadeh


Gilanizadeh på rövarspråket: Gogilolanonizozadodehoh
Gilanizadeh baklänges blir: Hedazinalig

Hur många har Gilanizadeh som efternamn?

11 har Gilanizadeh som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GilanizadehObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest