Efternamnet Gilay


Snabbfakta om Gilay


Gilay på rövarspråket: Gogilolay
Gilay baklänges blir: Yalig

Hur många har Gilay som efternamn?

16 har Gilay som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GilayObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest