Efternamnet Gilbe


Snabbfakta om Gilbe


Gilbe på rövarspråket: Gogilolbobe
Gilbe baklänges blir: Eblig

Hur många har Gilbe som efternamn?

13 har Gilbe som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GilbeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest