Efternamnet Gilde


Snabbfakta om Gilde


Gilde på rövarspråket: Gogiloldode
Gilde baklänges blir: Edlig

Hur många har Gilde som efternamn?

16 har Gilde som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GildeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest