Efternamnet Gilén


Snabbfakta om Gilén


Gilén på rövarspråket: Gogilolénon
Gilén baklänges blir: Nélig

Hur många har Gilén som efternamn?

74 har Gilén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GilénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest