Efternamnet Giléus


Snabbfakta om Giléus


Giléus på rövarspråket: Gogiloléusos
Giléus baklänges blir: Suélig

Hur många har Giléus som efternamn?

10 har Giléus som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GiléusObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest