Efternamnet Giljam


Snabbfakta om Giljam


Giljam på rövarspråket: Gogiloljojamom
Giljam baklänges blir: Majlig

Hur många har Giljam som efternamn?

22 har Giljam som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GiljamObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest