Efternamnet Gill


Snabbfakta om Gill


Gill på rövarspråket: Gogiloll
Gill baklänges blir: Llig

Hur många har Gill som efternamn?

644 har Gill som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GillObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest