Efternamnet Gillan


Snabbfakta om Gillan


Gillan på rövarspråket: Gogilollanon
Gillan baklänges blir: Nallig

Hur många har Gillan som efternamn?

11 har Gillan som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GillanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest