Efternamnet Gillblad


Snabbfakta om Gillblad


Gillblad på rövarspråket: Gogilollbobloladod
Gillblad baklänges blir: Dalbllig

Hur många har Gillblad som efternamn?

74 har Gillblad som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GillbladObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest