Efternamnet Gillegård


Snabbfakta om Gillegård


Gillegård på rövarspråket: Gogilollegogårordod
Gillegård baklänges blir: Drågellig

Hur många har Gillegård som efternamn?

17 har Gillegård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GillegårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest