Efternamnet Gillek


Snabbfakta om Gillek


Gillek på rövarspråket: Gogilollekok
Gillek baklänges blir: Kellig

Hur många har Gillek som efternamn?

36 har Gillek som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GillekObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest