Efternamnet Gillén


Snabbfakta om Gillén


Gillén på rövarspråket: Gogilollénon
Gillén baklänges blir: Néllig

Hur många har Gillén som efternamn?

61 har Gillén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GillénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest