Efternamnet Gillenäng


Snabbfakta om Gillenäng


Gillenäng på rövarspråket: Gogilollenonänongog
Gillenäng baklänges blir: Gnänellig

Hur många har Gillenäng som efternamn?

11 har Gillenäng som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GillenängObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest