Efternamnet Gillerberg


Snabbfakta om Gillerberg


Gillerberg på rövarspråket: Gogilollerorboberorgog
Gillerberg baklänges blir: Grebrellig

Hur många har Gillerberg som efternamn?

22 har Gillerberg som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GillerbergObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest