Efternamnet Gillewård


Snabbfakta om Gillewård


Gillewård på rövarspråket: Gogilollewowårordod
Gillewård baklänges blir: Dråwellig

Hur många har Gillewård som efternamn?

19 har Gillewård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GillewårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest