Efternamnet Gillgren


Snabbfakta om Gillgren


Gillgren på rövarspråket: Gogilollgogrorenon
Gillgren baklänges blir: Nergllig

Hur många har Gillgren som efternamn?

240 har Gillgren som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GillgrenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest