Efternamnet Gillheim


Snabbfakta om Gillheim


Gillheim på rövarspråket: Gogilollhoheimom
Gillheim baklänges blir: Miehllig

Hur många har Gillheim som efternamn?

43 har Gillheim som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GillheimObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest