Efternamnet Gillrup


Snabbfakta om Gillrup


Gillrup på rövarspråket: Gogilollrorupop
Gillrup baklänges blir: Purllig

Hur många har Gillrup som efternamn?

22 har Gillrup som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GillrupObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest