Efternamnet Gillsberg


Snabbfakta om Gillsberg


Gillsberg på rövarspråket: Gogilollsosboberorgog
Gillsberg baklänges blir: Grebsllig

Hur många har Gillsberg som efternamn?

39 har Gillsberg som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GillsbergObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest