Efternamnet Gillsin


Snabbfakta om Gillsin


Gillsin på rövarspråket: Gogilollsosinon
Gillsin baklänges blir: Nisllig

Hur många har Gillsin som efternamn?

19 har Gillsin som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GillsinObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest