Efternamnet Gillsvik


Snabbfakta om Gillsvik


Gillsvik på rövarspråket: Gogilollsosvovikok
Gillsvik baklänges blir: Kivsllig

Hur många har Gillsvik som efternamn?

11 har Gillsvik som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GillsvikObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest