Efternamnet Gillvén


Snabbfakta om Gillvén


Gillvén på rövarspråket: Gogilollvovénon
Gillvén baklänges blir: Névllig

Hur många har Gillvén som efternamn?

15 har Gillvén som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GillvénObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest