Efternamnet Gimenez


Snabbfakta om Gimenez


Gimenez på rövarspråket: Gogimomenonezoz
Gimenez baklänges blir: Zenemig

Hur många har Gimenez som efternamn?

18 har Gimenez som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet GimenezObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest